วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีหน่วยงานราชการร่วมให้บริการในพื้นที่ ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมออกหน่วยให้บริการดังกล่าว ณ โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว